Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Gwarancje Zwroty Wymiany

 

GWARANCJE

1. Towary oferowane przez naszą firmę objęte są gwarancją sprzedawcy – firmy Crazy Time lub gwarancją ich producenta. Na zegarki Casio okres gwarancji to 36 miesięcy, na pozostałe marki to 24 miesiące gwarancji. Warunki gwarancji oraz uszkodzenia objęte/nie objęte bezpłatną naprawą gwarancyjną, są wyszczególnione w załączonej do każdego zamówienia karcie gwarancyjnej. Aby odesłać zegarek na gwarancję, należy wypełnić druk gwarancyjny, wydrukować go i dołączyć do przesyłki, lub wyraźnie przepisać treść druku na kartkę (czyli imię nazwisko, adres, opis problemu, itd.) do przesyłki należy dołączyć zegarek –zabezpieczony przed uszkodzeniem w przesyłce, wraz z kartą gwarancyjną i paragonem. Wzór druku gwarancyjnego jest do pobrania pod tym artykułem.

2. Przed wysłaniem zegarka na gwarancję, proszę sprawdzić czy przyczyną jego nieprawidłowego funkcjonowania, nie jest rozładowana bateria. Należy pamiętać, że niektóre modele zegarków posiadają panele słoneczne, (zazwyczaj na tarczy lub kopercie znajduje się informacja: SOLAR POWERED, TOUGH SOLAR, SOLAR, ECO-DRIVE itp.), które ładują akumulator poprzez kontakt ze słońcem/światłem sztucznym. W przypadku, kiedy zegarek przestanie działać, należy jak najszybciej wystawić go na działanie światła/słońca -polecamy parapet okienny. Ustawić zegarek tarczą w stronę szyby. Jeżeli posiada koronkę, należy ją wyciągnąć do końca, co przyspieszy ładowanie. Czas ładowania jest zależny od pory roku i stopnia nasłonecznienia.

3. Gwarancja zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania przez nas towaru, w szczególnych przypadkach czas rozpatrzenia może się wydłużyć, o czym zostaną Państwo poinformowani pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku uznania gwarancji, towar zostaje odsyłany na adres podany w formularzu gwarancyjnym. W przypadku odrzucenia gwarancji, zostaną Państwo poinformowani pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

4. Powyższy punkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z ustawą  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.)."

5. Gwarancja nie obejmuje:

  • Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych
  • Konserwacji
  • Wymiany baterii
  • Uszkodzeń mechanicznych/termicznych/chemicznych
  • Wad powstałych w wyniku: zdarzeń losowych, użytkowanie zegarka niezgodnie z jego przeznaczeniem
  • Paska, bransolety, koperty, teleskopów, szkiełek, wałków, przycisków, koronek, elementów mocujących i powłok zewnętrznych (wytarcia, zarysowania, przebarwienia, pęknięcia, rozwarstwienia)
  • Przebarwień, zżółknięć, wytarć zegarków (szczególnie białe i jasne zegarki z tworzywa sztucznego wymagają dokładnej pielęgnacji, trzeba czyścić je regularnie, najlepiej wodą z mydłem). Zegarki białe lub w jasnych kolorach, zawsze narażone są na przebarwienia, mogą zżółknąć od promieni słonecznych, niewentylowanych pomieszczeń, od grzejników cieplnych, od ludzkiego potu, czy farbującej odzieży zewnętrznej, lub innych czynników zewnętrznych.
  • Wniknięcie wody/pary do środka w przypadku zegarków nie wodoszczelnych: CASIO (nie dotyczy 50m; 100m; 200m), pozostałe marki (nie dotyczy 100M/10BAR/10ATM; 200M/20BAR/20ATM lub więcej)

W celu realizacji gwarancji należy odesłać dokumenty (kartę gwarancyjną i paragon) wraz z zegarkiem na adres: CRAZY TIME ADRIAN DRĄG, UL. SŁONECZNA 4, 40-135 KATOWICE.

Pobierz druk gwarancyjny tutaj:

 

ZWROTY

Informacja o prawie odstąpienia od umowy od umowy zawartej na odległość.

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład:

• pisemnie na adres: DRĄG ADRIAN CRAZY TIME, ul. Słoneczna 4, 40-135 Katowice;
• w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@crazytime.pl;

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo stanowi załącznik do regulaminu Sklepu Internetowego. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo zakupioną rzecz, to proszę odesłać lub przekazać ją nam na adres: ul. Słoneczna 4, 40-135 Katowice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zawarte w tym komunikacie zapisy dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Pobierz formularz odstąpienia od umowy tutaj:

 

WYMIANY

Aby dokonać wymiany towaru na inny, należy odstąpić od umowy (spełniając jednocześnie warunki odstąpienia od umowy) a następnie złożyć nowe zamówienie na wybrany towar.

pixel